bsc چیست؟ بهمراه مثال و دانلود اکسل BSC کارت امتیازی متوازن یا

bsc چیست؟ بهمراه مثال و دانلود اکسل BSC کارت امتیازی متوازن یا

کارت امتیازی متوازن

Balanced Scorecard Measures -BSC
ایده کارت امتیازی متوازن در ابتداء به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد استراتژیک برای سنجش فعالیت
واحدهای سازمانی مطرح شد. دو نفر از دانشگاه هاروارد به اسم رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال
۱۹۹۰ آن را معرفی کردند. در آن سالها، آنها خودشان هم نمی دانستند که چه ابزار مهمی را برای
ابداع کرده اند، بعدها، آن را )https://abbaskhodadadi.com/What-is-strategy( پیاده سازی استراتژی
معرفی کردند. تلاش خستگی ناپذیر و هوشمندانه این دو » پیاده سازی استراتژی « به عنوان ابزاری برای
نفر در معرفی این الگو، آنچنان ثمربخش بود که به یک مُد مدیریتی در دنیا مطرح شد و حالا تقریب اً اکثر
هلدینگهای بزرگ کشورمان و به دنبال آنان سایر شرکتها و کسب و کارها، به کارت امتیازی به عنوان یک
نگاه می کنند. با نگاه به این ابزار، با چنداصل خوب و مهم » برنامه ریزی و توسعه « فرآیند اصلی در واحد
مانند همه جانبه نگری در شاخص ها )در چهار منظر(، روابط علی بین اهداف )در نقشه استراتژی(،
همسویی استراتژی ها و ارتباط اقدامات با اهداف آشنا خواهید.
تجربه سالها استفاده از این ابزار در کشورمان، ضعفهای آن را هم آشکار کرده که در انتهای مقاله آنها را
بررسی خواهیم کرد. آگاهی از این ابزار به شما کمک می کند که یک دید کاربردی از آن داشته باشید و
انتخاب کنید که آیا از این ابزار استفاده کنید یا خیر. همچنین در انتهای مقاله یک فایل اکسل برای دانلود
گذاشته شده که می توانید طبق دستورالعمل گفته شده آن را برای شرکت یا کسب و کار خودتان بکار
بگیرید.

فایل اکسل

پیشنهاد می کنیم حتما یکی از جامعترین مقالات که در حوزه برنامه ریزی استراتژیک
در سایت نوشته شده رو مطالعه )https://abbaskhodadadi.com/strategic-planning-concept(
کنید.

تعریف

از کارت امتیازی متوازن برای اجرا و ارزیابی استراتژی ها استفاده می شود. کاپلان و نورتن می گویند که
ارزیابی عملکرد سازمانها تنها بر اساس شاخص های گذشته مالی کار سنجیده ای نیست چرا که همین
شاخص ها، سالی یک بار و در مجمع و بر اساس صورتهای مالی انجام می شود. دو اشکال عمده دارد: یکی
اینکه تنها بر شاخص های مالی تاکید می شود و سایر مولفه های کسب و کار مانند یادگیری، فرآیندها و
مشتری فراموش می شود، دو اینکه گذشته نگر هستند یعنی رویدادهای یک سال قبل مرور شده و بر
اساس آن برای حال یا آینده تصمیم گیری می شود.
ویژگی برجسته کارت امتیازی متوازن این است که شاخص های سنتی سنجش عملکردهای مالی را با سایر
شاخص های شرکت پیوند می دهد و آنها را در قالب چهار منظر بررسی می کند. در نتیجه این شاخص ها 

با مطالعه مطالب علمی مرتبط با مدیریت تکنولوژی، تحلیل و توسعه یکپارچه کسب وکار می توانید با آخرین دستاوردهای این علم آشنایی پیدا کنید. 

آخرین مقالات

نوآوری باز چیست ؟

نوآوری باز از آنجایی که نوآوری ها بیشتر توسط بنیانگذاران، استارت آپ ها و اشخاص انجام می شود تا خود شرکت ها، و همچنین نوآوری

مطالعه

نوآوری چیست ؟

تعاریف نوآوری در این مطلب سعی می‌کنیم کمی بیشتر با مفهوم علمی نوآوری آشنا بشیم، چون علی‌رغم اینکه کلمه نوآوری در بین مردم جامعه ما

مطالعه
استراتژی چیست -24c3

استراتژی چیست؟

آشنایی با روش‌های سنتی و نوین تدوین استراتژی با گذشت ده‌ها سال از به‌وجود آمدن رشته مدیریت استراتژی در فضای آکادمیک، هنوز هم تعریف جامع

مطالعه

کارت امتیازی متوازن

Balanced Scorecard Measures -BSC
ایده کارت امتیازی متوازن در ابتداء به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد استراتژیک برای سنجش فعالیت
واحدهای سازمانی مطرح شد. دو نفر از دانشگاه هاروارد به اسم رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال
۱۹۹۰ آن را معرفی کردند. در آن سالها، آنها خودشان هم نمی دانستند که چه ابزار مهمی را برای
ابداع کرده اند، بعدها، آن را )https://abbaskhodadadi.com/What-is-strategy( پیاده سازی استراتژی
معرفی کردند. تلاش خستگی ناپذیر و هوشمندانه این دو » پیاده سازی استراتژی « به عنوان ابزاری برای
نفر در معرفی این الگو، آنچنان ثمربخش بود که به یک مُد مدیریتی در دنیا مطرح شد و حالا تقریب اً اکثر
هلدینگهای بزرگ کشورمان و به دنبال آنان سایر شرکتها و کسب و کارها، به کارت امتیازی به عنوان یک
نگاه می کنند. با نگاه به این ابزار، با چنداصل خوب و مهم » برنامه ریزی و توسعه « فرآیند اصلی در واحد
مانند همه جانبه نگری در شاخص ها )در چهار منظر(، روابط علی بین اهداف )در نقشه استراتژی(،
همسویی استراتژی ها و ارتباط اقدامات با اهداف آشنا خواهید.
تجربه سالها استفاده از این ابزار در کشورمان، ضعفهای آن را هم آشکار کرده که در انتهای مقاله آنها را
بررسی خواهیم کرد. آگاهی از این ابزار به شما کمک می کند که یک دید کاربردی از آن داشته باشید و
انتخاب کنید که آیا از این ابزار استفاده کنید یا خیر. همچنین در انتهای مقاله یک فایل اکسل برای دانلود
گذاشته شده که می توانید طبق دستورالعمل گفته شده آن را برای شرکت یا کسب و کار خودتان بکار
بگیرید.

فایل اکسل

پیشنهاد می کنیم حتما یکی از جامعترین مقالات که در حوزه برنامه ریزی استراتژیک
در سایت نوشته شده رو مطالعه )https://abbaskhodadadi.com/strategic-planning-concept(
کنید.

تعریف

از کارت امتیازی متوازن برای اجرا و ارزیابی استراتژی ها استفاده می شود. کاپلان و نورتن می گویند که
ارزیابی عملکرد سازمانها تنها بر اساس شاخص های گذشته مالی کار سنجیده ای نیست چرا که همین
شاخص ها، سالی یک بار و در مجمع و بر اساس صورتهای مالی انجام می شود. دو اشکال عمده دارد: یکی
اینکه تنها بر شاخص های مالی تاکید می شود و سایر مولفه های کسب و کار مانند یادگیری، فرآیندها و
مشتری فراموش می شود، دو اینکه گذشته نگر هستند یعنی رویدادهای یک سال قبل مرور شده و بر
اساس آن برای حال یا آینده تصمیم گیری می شود.
ویژگی برجسته کارت امتیازی متوازن این است که شاخص های سنتی سنجش عملکردهای مالی را با سایر
شاخص های شرکت پیوند می دهد و آنها را در قالب چهار منظر بررسی می کند. در نتیجه این شاخص ها 

با مطالعه مطالب علمی مرتبط با مدیریت تکنولوژی، تحلیل و توسعه یکپارچه کسب وکار می توانید با آخرین دستاوردهای این علم آشنایی پیدا کنید. 

آخرین مقالات

نوآوری چیست ؟

تعاریف نوآوری در این مطلب سعی می‌کنیم کمی بیشتر با مفهوم علمی نوآوری آشنا بشیم، چون علی‌رغم اینکه کلمه نوآوری در بین مردم جامعه ما

مطالعه

نوآوری باز چیست ؟

نوآوری باز از آنجایی که نوآوری ها بیشتر توسط بنیانگذاران، استارت آپ ها و اشخاص انجام می شود تا خود شرکت ها، و همچنین نوآوری

مطالعه
استراتژی چیست -24c3

استراتژی چیست؟

آشنایی با روش‌های سنتی و نوین تدوین استراتژی با گذشت ده‌ها سال از به‌وجود آمدن رشته مدیریت استراتژی در فضای آکادمیک، هنوز هم تعریف جامع

مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه