تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار - IBAD

“سودآوری از دل خلاقیت و ابتکار عمل  همراه با ریسک بدست می آید.” تحلیل کسب وکار علم جدیدی نیست اما روش اجرای آن در هر پروژه یا شرکت بسیار متفاوت است و ابتکار علمی و تجربی بالایی می خواهد. برای اینکه بتوان واقعیت و ماهیت یک کسب و کار را بدرستی درک کرد می بایست تمامی ابعاد متاثر در کسب و کار از جمله: چالش های راهبردی یا استراتژیک، چالش های مالی و مدیریتی، مباحث مختلف سیاسی و اجتماعی، ابعاد سایبری یا به اصطلاح فضای مجازی و … کسب و کار؛ مورد واکاوی و تحلیل قرار بگیرد. 

تحلیل لزوما به مورد خاصی از کسب و کار (مانند: فرآیندها) اشاره ندارد، بلکه هر آنچه که به نوعی نیاز به ارائه راه حل داشته باشد تا بتواند در بهینه ترین حالت فعالیت کند و نتایج رضایت بخشی در پی داشته باشد؛ جزء تحلیل کسب و کار قلمداد می شود. به طور کلی فرآیند تحلیل کسب و کار فرآیندی متکی به دانش و مهارت تیم اجرایی تحلیلگر است که دانش و تجربه مناسبی در موضوع هر پروژه دارند و می توانند به درستی ابعاد متاثر را درک کنند و راه حل مناسبی ارائه دهند. 

از طرف دیگر توسعه کسب و کار نیز فعالیتی بسیار پیچیده است که نیاز به مهارت بالا در تحلیل و درک فضای کسب و کار و بازار آن دارد. توسعه کسب و کار نیز مدیریتی خلاق میطلبد. بسیاری از مدیران توسعه جهت یافتن فرصت های توسعه اقدام به تحلیل شرایط فعلی و شرایط مورد خواست پیش رو می کنند و سعی در یافتن بهترین راه حل های حاضر دارند.  

تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار – IBAD یا Integrated Business Analysis and Development روشی ابتکاری، برآمده و حاصل دانش و تجربه تیم متخصصین مدیریت کارویژه است که بر مبنای نوآوری در کسب و کارها طرح ریزی شده و در سال های اخیر توانسته است کارآمدی  و اثربخشی خود را به اثبات برساند. 

علت اصلی کارآمدی و اثربخشی این روش ابتکاری حضور همزمان تیم کارویژه در هر دو فرآیند تحلیل و توسعه می باشد که باعث شناخت عمیق تر و مناسب تری از فضای کسب و کار می شود و در نتیجه اجرای موازی این دو فرآیند درصد بهینه سازی و رشد پایه های کسب و کار (Pillar) را رقم می زند. در این روش نرخ موفقیت فرآیند توسعه تا 3 برابر افزایش می یابد.  

در این تحلیل دو فضای زیر بصورت عمیق تحلیل و گزارش می شود تیم کارویژه مسئولیت توسعه و رشد ابعاد مختلف کسب و کار را عهده دار خواهد بود:

الف) عملکرد درونی و بازار شرکت

 • هدف گذاری و استراتژی ها
 • مدیریت برند
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت نوآوری
 • ساختار و شبکه ها
 • منابع انسانی
 • مدیریت مالی
 • پیش بینی جریان بازار

ب) عملکرد سایبری شرکت

 • راهبرد فضای مجازی
 • سایت ( شامل سئو محتوا گذاری و …)
 • مارکتینگ مجازی
 • مدیریت برند در فضای مجازی
 • کنترل و هدایت جریان مجازی
تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار – IBAD چگونه اجرا می شود؟

همانطور که پیش تر ذکر شد، این فرآیند در هر پروژه متفاوت است و مراحل اجرای آن تغییر می کند. اما در مجموع این فرآیند مشاوره ای نبوده و تیم کارویژه در مدت زمان فرآیند که چندین ماه می تواند باشد تا حصول نتیجه که عموما ازجنس درآمد و اعتبار (Value) است، در کنار شما و همراه شما در اجراست.

تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار – IBAD برای چه شرکت هایی مناسب است؟

بنابر تجربه چند ساله تیم حرفه ای ما، شرکت هایی که ویژگی چابکی را در خود می بینند، دارای تفکر نوین همکاری با تیم های برون سازمانی بوده، خواهان پیشرفت سریع تر هستند و شرکت هایی که به نوعی از دیگر خدمات ما ( تحلیل سطحی کسب وکار BBA  و تحلیل عمیق کسب و کار DBA) استفاده کرده اند می توانند از این خدمت بهره مند شوند.

براحتی اطلاعات سودآوری از کسب و کار خود بدست آورید.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه