وبینارها و رویدادهای آموزشی

وبینار آشنایی با مبانی مدیریت فناوری و نوآوری

وبینار «آشنایی با مبانی مدیریت فناوری و نوآوری» 30 دی‌ماه (روز سه‌شنبه) از ساعت 12:30 الی 14:30 به‌طور رایگان برگزار می‌شود. این وبینار توسط شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه) با همکاری سندیکای صنعت برق ایران برگزار خواهد شد.

مدرس: دکتر آرنوش شاکری

درجه: عمومی

مدت زمان وبینار: 90 دقیقه

30  دی‌ ماه 1399

وبینار آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد تفکر طراحی

شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه)  وبینار آموزشی آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی را با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 18 خرداد ماه ساعت 11 تا 13 برگزار می کند. پس از برگزاری وبینار، دوره آموزشی مرتبط برگزار خواهد شد.

مدرس: مهندس شهریار نورایی

درجه: عمومی

مدت زمان وبینار: 120 دقیقه

18  خرداد ماه 1400

وبینار آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد تفکر طراحی

شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه)  وبینار آموزشی آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی را با همکاری سندیکای صنعت برق در تاریخ 19 خرداد ماه ساعت 11 تا 13 برگزار می کند. پس از برگزاری وبینار، دوره آموزشی مرتبط برگزار خواهد شد.

مدرس: مهندس شهریار نورایی

درجه: عمومی

مدت زمان وبینار: 90 دقیقه

19 خرداد ماه 1400

وبینار آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد تفکر طراحی

شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه)  وبینار آموزشی آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی را با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری  در تاریخ 18 خرداد ماه ساعت 11 تا 13 برگزار می کند. پس از برگزاری وبینار، دوره آموزشی مرتبط برگزار خواهد شد.

مدرس: مهندس شهریار نورایی

درجه: عمومی

مدت زمان وبینار: 90 دقیقه

22 خرداد ماه 1400

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه