تحلیل سطحی کسب و کار BBA - رایگان

داشتن مقادیر کمی اطلاعات از موضوعی مانند بازار می تواند برای ما بسیار سود آور باشد. علی رغم مشکلات اقتصادی اخیر بازهم می بینیم که بسیاری از شرکت ها و افراد سودهای بسیاری خوبی از بازار کسب کرده اند و حتی بسیاری از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند. اطلاعات همیشه سودآور است.

تحلیل سطحی کسب وکار – BBA یا Basic Business Analysis، از جمله خدماتی است که تیم حرفه ای کارویژه به شرکت ها ارائه می نماید. در حال حاضر این خدمت تحت برنامه پذیرندگان اولیه یا Early adapters program  در بازه زمانی محدود به صورت رایگان ارائه میگردد.

در این فرآیند، پس از ارسال درخواست توسط شما، تیم کارشناسی کارویژه با شماره همراه یا شماره ثابت دفتر شما تماس خواهند گرفت. و کلیه مراحل فرآیند را به شما توضیح خواهند داد. پس از تایید طرفین اقدامات صورت خواهد پذیرفت و در ادامه گزارش نهایی منطبق با استاندارد های پیش تعریف شده به شما تقدیم خواهد شد.

در این تحلیل دو فضای زیر بصورت سطحی تحلیل و گزارش می شود:

الف) عملکرد درونی و بازار شرکت

 • هدف گذاری و استراتژی ها
 • مدیریت برند
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت نوآوری
 • ساختار و شبکه ها
 • منابع انسانی
 • مدیریت مالی
 • پیش بینی جریان بازار

ب) عملکرد سایبری شرکت

 • راهبرد فضای مجازی
 • سایت ( شامل سئو محتوا گذاری و …)
 • مارکتینگ مجازی
 • مدیریت برند در فضای مجازی
 • کنترل و هدایت جریان مجازی
تحلیل سطحی کسب و کار – BBA  چه کمکی به شرکت ها می کند؟
در درجه اول تحلیل سطحی کسب و کار به صورت کلان ویژگی ها و موقعیت فعلی کسب وکار شما را مورد سنجش قرار می دهد. از جمله ابعادی که در این خدمت مورد ارزیابی قرار می گیرد Real space  و Cyber space می باشد. که هر کدام در زیر مجموعه های خود به زیر ابعاد مختلفی تقسیم می شوند. بنابراین با توجه به گزارش نهایی این تحلیل، شرکت ها می توانند اطلاعات دقیقی از نقاط استراتژیک کسب و کار خود بدست آورند.
اطلاعات گزارش شده چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟
آندسته از شرکت هایی که از مدیران استراتژیک و یا مدیر توسعه برخوردار هستند و یا خود مدیران شرکت توان تصمیم گیری استراتژیک دارند می توانند براحتی از اطلاعات گزارش شده بهره برداری نمایند. با این وجود شرکت ها می توانند پس از حصول اطمینان و اعتماد به تیم حرفه ای کارویژه وارد مرحله اجرای توسعه یکپارچه شده و قرارداد منعقد نمایند و به مشتریان همیشه همراه ما بپیوندند و از نتایج سودآور و ارزشمند آن بهره مند باشند.

براحتی اطلاعات سودآوری از کسب و کار خود بدست آورید.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه