پروژه‌های کارویژه

ما در کارویژه مفتخریم که در سال‌های حضورمان در عرصه‌های نوآوری و مدیریت، توانسته‌ایم با جمعی از کافرمایان شاخص همکاری داشته باشیم. همکاران ما شامل دانشگاه‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، باشگاه‌های کارآفرینی و صاحبان صنایع می‌باشند.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه