خدمات مشاوره و اجرا

تحول سازمانی

 • تدوین سند استراتژی سازمان با رویکرد کلاسیک و نوین
 • طراحی و بهبود فرآیندهای سازمانی
 • تدوین فرآیندهای کسب و کار
 • ارزیابی و مشاوره جهت حضور در جایزه‌های ملی کیفیت، تعالی و فناوری و نوآوری
 • مشاوره مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی
 • استقرار و مشاوره سیستم‌های مدیریت واحد های تحقیق و توسعه

مدیریت فناوری و نوآوری

 • مشاوره و استقرار استاندارد مدیریت نوآوری ISO56002
 • تعالی یکپارچه نوآوری سازمانی
 • تدوین فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری
 • تدوین نقشه راه فناوری و نوآوری
 • ارزیابی و تدوین استراتژی فناوری و نوآوری
 • آینده نگاری فناوری و نوآوری
 • ارزش گذاری فناوری و نوآوری

تحلیل و توسعه

 • تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار
 • تدوین طرح توجیهی
 • مطالعات بازار و تدوین استراتژی بازاریابی
 • عارضه یابی حرفه ای سازمانی
مقالات و پژوهش ها

اقتصاد دیجیتال

دوره آموزشی پیش رو

طراحی استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی

استقرار سیستم مدیریت نوآوری ISO56002:2019

مقالات روز

مطالب شاخص

استراتژی چیست -24c3

استراتژی چیست؟

آشنایی با روش‌های سنتی و نوین تدوین استراتژی با گذشت ده‌ها سال از به‌وجود آمدن

استراتژی چیست -24c3

استراتژی چیست؟

آشنایی با روش‌های سنتی و نوین تدوین استراتژی با گذشت ده‌ها سال از به‌وجود آمدن رشته مدیریت استراتژی در فضای آکادمیک، هنوز هم تعریف جامع

همکاران و همراهان

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه