تحلیل و توسعه یکپارچه کسب‌وکار

دستیار مدیران در تحلیل و شناسایی عارضه‌ها و طراحی و اجرای راه‌حل‌های کسب‌وکار

تحلیل سطحی
فرآیند تحلیل سطحی یا "Basic Business Analysis" خدمتی از سوی تیم حرفه ای ما در کارویژه است که در بازه زمانی یک هفته‌ای انجام می شود و نقاط استراتژیک احتمالی برای رشد شرکت شما را معرفی می‌کند...
تحلیل و توسعه یکپارچه
جامع ترین خدمت تیم حرفه‌ای ما در کارویژه تحلیل و توسعه یکپارچه کسب‌وکار یا "Integrated Business Analysis and Development" می باشد که معمولا در بازه بیش از 3 ماه انجام می‌شود...
تحلیل عمیق
در فرآیند تحلیل عمیق "Deep Business Analysis" تیم متخصص ما بعد از حدود یک ماه تحلیل عمیق راه حل‌هایی به شما ارائه می‌کند که با آن می‌توانید کسب‌وکار خود را توسعه و درآمد خود را افزایش دهید...
ISO56000
مشاوره و ارائه استاندارد مدیریت نوآوری و فناوری "ISO56000" که به تازگی از طرف سازمان جهانی استاندارد معرفی شده است، خدمتی دیگر از کارویژه در راستای پیشبرد اهداف توسعه صنعت کشور است...

برای آنکه بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم باید اطلاعات درستی از ابعاد مختلف موضوع داشته باشیم. این امر برای مدیرانی که مفهوم چابکی در فضای بازار را درک می کنند بسیار معنا دار است. به همین جهت شرکت ها برای رقابت و چابکی از دو تکنیک تحلیل سریع و برون سپاری استفاده می کنند.  

   تحلیل کسب‌وکار یکی از مفاهیمی است که این روزها اغلب در بازارهای نوین کسب و کار بسیار از آن نام برده می شود و به مدیران کمک می کند تا اطلاعات مناسبی از فضای شرکت و بازار در اختیار داشته باشند تا بدین ترتیب توسعه پایدار خود را رقم بزنند. تیم کارویژه با تخصص تحلیل و توسعه یکپارچه کسب‌وکار (براساس دانش تجربی و علمی متناسب با استاندارد جهانی) این فرصت را در اختیار مدیران قرار می دهد.

همکاران و همراهان

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه