10 تکنیک محبوب تحلیل کسب و کار در سال 2018 (2)

10 تکنیک محبوب تحلیل کسب و کار در سال 2018 (2) در مقاله قبل 5 تکنیک اول را بررسی کردیم. در این مقاله 5 تکنیک بعدی را معرفی می کنیم: آنالیز نیازمندی‌های غیر کارکردی این تکنیک تحلیل کسب‌وکار زمانی استفاده می‌شود که یک راه‌حل فن‌آوری تغییر کند. برای مثال مهاجرت از یک تکنولوژی به دیگری […]

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه