فرم درخواست رایگان تحلیل سطحی کسب و کار BBA

از اینکه همراه ما هستید بسیار خوشحالیم. ما همچنان سعی می کنیم با ارائه خدمات حرفه ای و تفکر خلاق در کنار شرکت ها و کسب و کار های امروزی باشیم. از آنجایی که ممکن است شما با خدمات ما آشنایی نداشته باشید کاملا حق دارید پیش از دریافت هر گونه خدمات نسبت به آن اطلاعات کسب کنید. بنابراین می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

تحلیل سطحی کسب و کار BBA یا  (Basic Business Analysis)  از جمله خدمات ما در تیم کارویژه است که به مدت محدود به صورت رایگان عرضه می شود. در این فرآیند، پس از ارسال درخواست توسط شما، تیم کارشناسی کارویژه با شماره همراه یا شماره ثابت دفتر شما تماس خواهند گرفت. و کلیه مراحل فرآیند را به شما توضیح خواهند داد. پس از تایید طرفین اقدامات صورت خواهد پذیرفت و در ادامه گزارش نهایی منطبق با استاندارد های پیش تعریف شده به شما تقدیم خواهد شد. 

نکاتی که لازم است بدانید:

الف- تحلیل سطحی کسب و کار BBA  کاملا رایگان می باشد.

ب- فرآیند با ارسال درخواست ( پر کردن فرم زیر ) شروع خواهد شد.

پ- تمامی اطلاعات با تایید شما بصورت محرمانه در سیستم اطلاعات کارویژه محفوظ خواهد بود.