رویدادهای آموزشی در حال برگزاری

مدرس: مهندس شهریار نورایی

درجه: عمومی

مدت زمان دوره: 18 ساعت

7  شهریور ماه 1400

همکاران و حامیان

دوره آموزشی طراحی استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی

رویکرد تفکر طراحی رویکردی نوین به طراحی استراتژی است که اخیرا توسط مراکز معتبر مدیریت در کشورهای پیشرو در حال آموزش است. این دوره برای اولین بار در کشور ایران توسط شرکت کارویژه و یورکا کانادا و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری برگزار می‌گردد.

رئوس مطالب دوره:
• مولفه‌های پنج‌گانه استراتژی
• فرایند طراحی استراتژی برد – رویکرد تفکر طراحی
• ابزارها و روش‌ها
• مثال‌ها و مطالعات موردی سازمان‌هایی که از این روش برای طراحی استراتژی خود استفاده کرده‌اند.

هزینه ثبت نام در دوره

7000000 ریال

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه