تکنولوژی و نوآوری برای ایجاد تغییرات اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

تکنولوژی و نوآوری

عنوان‌ها >> مقدمه >> نظریه پردازی >> نظریه ی شناخت اجتماعی >> مدل پذیرش تکنولوژی >> تغییرات اجتماعی >> نوآوری و تکنولوژی >> چهارچوب مفهومی >> نوع1: تکنولوژی جدید و خلاقیت در روش >> نوع2: تکنولوژی جدید برای ساخت محصولات جدید >> نوع 3: استفاده از تکنولوژی موجود برای خلق روش >> نوع 4: استفاده […]

تحولات رشد اقتصادی

تحولات رشد اقتصادی

عنوان‌ها >> تحولات رشد اقتصادی طی دهه 99-1390 >> رشد اقتصادی >> رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت های اقتصادی >> رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اقلام هزینه ای >> سهم اقلام هزینه ای از تولید ناخالص داخلی >> نکات مهم کلیدیی تحولات رشد اقتصادی طی دهه 99-1390 بر اساس داده‌های بانک مرکزی، […]

اهداف نوآوری، استراتژی و عملکرد شرکت : مطالعه شرکت‌های بازار نوظهور

عنوان‌ها >> مقدمه >> اهداف نوآوری >> استرتژی نوآوری >> عملکرد نوآوری >> روش‌شناسی >> نتایج >> نتیجه و تحقیقات بعدی اهداف نوآوری، استراتژی و عملکرد شرکت : مطالعه ی شرکت‌های بازار نو ظهور مقدمه توانایی یک شرکت برای تولید نوآوری‌های مداوم منبعی از مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود (دس و پیکن […]

چهار واقعیت در رابطه با افزایش بها جهانی موادغذایی

افزایش بهای مواد غذایی

چهار واقعیت در رابطه با افزایش بهای جهانی مواد غذایی عنوان‌ها >> چهار واقعیت در رابطه با افزایش بهای جهانی مواد غذایی >> مشکل پیش از همه گیری >> همگام نبودن >> پرهزینه بودن انتقال غذا از مزرعه به محل مصرف >> افزایش قیمت >> چشم‌انداز افزایش بهای مواد غذایی همچنان جز یکی از نگرانی‌های […]

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه