وبینارها

وبینار استراتژی

وبینارها

دوره آموزشی طراحی استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی مقدمه (چرا استراتژی نویسی شرکت ها ناکارآمد است؟) مشاهده ویدیو تجربه و برداشت بسیاری از مدیران

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه