وبینار آشنایی با مبانی مدیریت فناوری و نوآوری

یکی از وبینارهایی که توسط کارویژه برگزار شده است، وبینار وبینار آشنایی با مبانی مدیریت فناوری و نوآوری است. هدف از این دوره آشنايی شرکت کنندگان با مفاهيم و مبانی دانش فنی، تکنولوژی (فناوری)، اختراع و نوآوری است.

سرفصلهای اين دوره آموزشی عبارتند از:

– تاريخچه، تعاريف و مفهوم فناوری
– از انقلاب صنعتی تا انقلاب چهارم صنعتی (Industry 4.0)
– طبقه بندی، اجزا و انواع فناوری
– دانش چيستي، چگونگي، چرائي و ماورائي
– مبانی نوآوری
و نقش نوآوری در توسعه اقتصادی GII – گزارش
– از اختراع تا نوآوری
– براندازی خلاق (Creative Destruction)
– و …

مدرس: آرنوش شاکری

  • عضو هیئت علمی شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه)
  • دکترای مهندسی صنایع/ مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت
  • استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  • مدرس و مشاور پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی 

 

مخاطبان: مدیران و کارشناسان مرتبط با مدیریت تکنولوژی و نوآوری

ما همراه مدیران در “مسیر توسعه” هستیم.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه