نمونه سایت شرکتی

Innovation 

Management

,System

ISO 56005

ISO 56006

ISO 56007

ISO 56008

ISO 56000

ISO 56001

ISO 56002

ISO 56003

ISO 56004

استاندارد مدیریت نوآوری

سیستم مدیریت نوآوری

ضرورت

توسعه، برونداد نوآوری است

خانواده استاندارد ایزو ۵۶۰۰۰ (ISO 56000) دستورالعملی جدید در مورد مدیریت نوآوری است که با ساختار مشترک و سطح بالای (HLS) استانداردهای سیستم مدیریت، طراحی و تدوین شده است که قابلیت ادغام با سیستم‌های مختلف مدیریت را داراست. به عبارت دیگر می‌تواند با استانداردهای مجموعه مدیریت مانند سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) ادغام شود.

خانواده استاندارد ایزو ۵۶۰۰۰ برای تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها، کارگاه‌ها و هر شخصیت حقوقی دیگری که می‌تواند از نوآوری به توسعه و درآمد برسد؛ قابل استفاده و بهره‌برداری است.

خانواده استاندارد نوآوری

معرفی

اجرای مناسب یک سیستم یا مکانیزم مدیریتی (مانند: سیستم مدیریت کیفیت) نیازمند آگاهی از چارچوب مفهومی و اجرایی آن سیستم و طرح ریزی متناسب آن با هر بستر مورد نظر، مانند یک سازمان، می‌باشد. از اینرو، این سند به ارائه اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و اصول مدیریت نوآوری و اجرای نظامند آن می‌پردازد. 

 

شرکت های صادر کننده گواهینامه استاندارد برای ارزیابی و ممیزی سیستم های استاندارد جاری شده در سازمان (مانند سیستم مدیریت کیفیت) نیاز به سند الزامات اجرایی آن سیستم دارند. این سند الزامات اجرایی و ممیزی سیستم مدیریت نوآوری را در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) ارائه می نماید.

 

این سند به عنوان یک سند راهنما، کلیات یک سیستم یا مکانیزم مدیریت نوآوری کارآمد و اثربخش را ارائه می‌نماید. این کلیات شامل طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری می‌شود که در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) قابل بهره‌برداری است.

عموما استقرار یک سیستم مدیریتی کارآمد و اثربخش به دنبال ارزیابی مداوم و بهبود مستمر آن سیستم اتفاق می‌افتد. از اینرو، این سند به ارائه مفاهیم، مزایا و چارچوب ارزیابی مدیریت نوآوری می‌پردازد. همچنین چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی مدیریت نوآوری را فارغ از نوع نوآوری (مانند: محصول، خدمات، فرآیند و غیره) تشریح می‌کند.

مدیریت اثربخش مالکیت معنوی کلید اصلی برای پشتیبانی از فرآیند‌های نوآوی است و در هر سازمان از یک سو پایه‌ای برای حفاظت و رشد و از سوی دیگر نیرو محرکه توان رقابتی محسوب می‌شود. این سند به عنوان یک سند راهنما به چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت مالکیت معنوی (استراتژیک و عملیاتی) در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

نوآوری در سازمان محصول تفکر نوآورانه و منتقدانه به شرایط درونی و پیرامونی است. این تفکر دارای رویکردی استراتژیک و عملیاتی است که به هوشمندی مناسب و متناسب در درون سیستم مدیریت نوآوری هر سازمان نیاز دارد. از اینرو این سند به چارچوب، ابزارها و روش‌های مدیریت هوش استراتژیک سازمان در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

مدیریت ایده فرآیند خلق ایده‌ها و دستیابی به آن‌ها با روشی موثر و کاراست. بدیهی است که مراحل مختلفی در این فرآیند وجود دارد که روش و ابزار مناسب می‌تواند به سازمان کمک کند تا با چالش‌های کمتری مواجه باشد. این سند به ارائه چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت ایده در سیستم مدیریت نوآوری می‌پردازد.

 

گفته می‌شود ” آنچه که قابل اندازه‌گیری نباشد قابل مدیریت نیز نیست! ” بنابراین سازمانی که برای ذینفعان خود، در پی ایجاد ارزش از طریق نوآوری است نیازمند مدیریت یکپارچه نوآوری و ارزیابی و اندازه‌گیری مداوم سیستم مدیریت نوآوری خود می‌باشد. این سند روش‌ها و ابزارهای سنجش عملکرد و عملیات نوآوری را ارائه می‌کند. 

 
استاندارد 56000
اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و اصول مدیریت نوآوری و اجرای نظامند آن
بیشتر بخوانید
استاندارد 56002
کلیات شامل طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56003
چارچوب، روش‌ها و ابزارهای همکاری و مشارکت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56004
مفاهیم، مزایا و چارچوب ارزیابی مدیریت نوآوری، چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای طرح ارزیابی
بیشتر بخوانید
استاندارد 56005
چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت مالکیت معنوی (استراتژیک و عملیاتی) در مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56006
چارچوب، ابزارها و روش‌های مدیریت هوش استراتژیک سازمان در مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56007
چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت ایده در سیستم مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56008
روش‌ها و ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری عملکرد و عملیات نوآوری
بیشتر بخوانید
Previous slide
Next slide
تاملات اخیر ما

مقالات

bsc چیست؟ بهمراه مثال و دانلود اکسل BSC کارت امتیازی متوازن یا کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard Measures -BSCایده کارت امتیازی متوازن در ابتداء به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد استراتژیک برای سنجش فعالیتواحدهای

نمونه های دیگر طراحی سایت