نمونه سایت صنعتی

تولید انواع اتصالات
انواع پیچ و مهره
انواع قطعات سفارشی
مشاهده انواع اتصالات
انواع استاد بولت
مشاهده استاد بولت ها
انواع استاد بولت
مشاهده استادبولت ها
انواع قطعات سفارشی
مشاهده پیچ و مهره‌ها
مشتریان ما
66-orc534l01ti7efij3r0hfnvwnu02ikad8d7ua6xrk0

راه‌آهن

55-orc54px5mpop2n78sxsq5rf0wc5gk3lzs90gk2kr0g

تولیدکنندگان

22-orc65ekecxwk6rwxlanjz05nipc5yu8v5tlntu6m68

پتروشیمی

33-orc66ea9kn9gfyh1sq3dlr563cg43c6nyqe42cpnls

راه‌سازی

88-orc639hmsiz1qr0w3dc5ajlut3w2fnqvj83uh5cwcg

صنایع

11-1-orc6bwm7mosyhogymltnpv3ffnak7h21201kbqjl4w

کشتیرانی

محصولات این شرکت شامل انواع پیچ و مهره واتصالات اعم از استاد بولت ، انکر بولت ، پیچ‌های شش گوش ، مهره ، واشر و سایر اتصالات استاندارد و سفارشی می باشد که در صفحه محصولات قابل مشاهده است.

تمام محصولات این شرکت دارای استانداردهای ISO , DIN , ASTM می باشند.

انواع اتصالات و پیچ و مهره

انواع اتصالات و پیچ و مهره

نمونه های دیگر طراحی سایت